PIJLER 3 : LIVE

Op regelmatige basis doorheen het jaar organiseer ik verschillende :

Live workshops

Live events

Live seminaries

Live co-creaties

De lengte varieert tussen enkele uren, 1- daagse of meerdaags.

Dit zijn, buiten de Business Masterclass, de enige momenten dat je live met mij in contact kan komen, meestal in kleinere groepen (uitgezonderd events), zodat je een persoonlijke uitwisseling met mij kan hebben.

Ze gaan meestal door in de buurt van Herentals.  Bij voldoende belangstelling kan op termijn in Nederland ook iets georganiseerd worden.

Co-creaties worden opgestart met gedreven ondernemers die dezelfde normen en waarden als ikzelf hanteer.  Authenticiteit, openheid en eerlijkheid zijn hierbij kernwaarden.

Je vindt alle geplande evenementen, workshops, seminaries en co-creaties op de website.

PIJLER 1 : GRATIS

Hiertoe behoort mijn afstem journal : “Be-lieve in yourself and unleash your true potential”

mijn gratis e book : “Dream, be-lieve, achieve

en mijn gratis challenge facebookgroep waar je lid van kan worden en waar ik op regelmatige basis nieuwe challenges doe die elke keer mensenlevens transformeren.

PIJLER 2 :

Lieve Tubbax Online Academy : dé tribe voor gedreven en geïnspireerde creator

PIJLER 4 :

Business Masterclass : exclusief en intensief 6 maanden groepstraject